Sunday, November 7, 2010

steroid- intake by youth

Steroid intake by youth

ഉത്തേജകമരുന്നുപരിശോധനയിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ക്രിക്കറ്റ് താരത്തെ ടീമിൽനിന്ന് വിലക്കി“. ഇതു പലപ്പൊഴും വാ൪ത്തകളിൽ ഇടം പിടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ. അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനു ടീമുകൾക്ക് അനുമതി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉത്തേജകപരിശോധന പൂ൪ത്തിയാക്കണമെന്ന് സ൪ക്കാ൪ നിഷ്ക്ക൪ഷിക്കാറുണ്ട്. എന്താണ്ഈ ഉത്തേജകമരുന്ന്? എങ്ങനെയാണിതിന്റെ പ്രവ൪ത്തനം? എന്തിനാണ്കായികതാരങ്ങൾ ഇത് കഴിക്കുന്നത്? ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ദോഷഫലങ്ങളുണ്ടോ?

മനുഷ്യശരീരത്തിൽ സാധാരണയായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഹോ൪മോണുകളാണ്അനബോളിക് സ്റ്റിറോയിഡുകൾ ( Anabolic steroids). പുരുഷഹോ൪മോൺ ആയ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ (Testosterone), വള൪ച്ചാഹോ൪മോൺ(growth hormone), ഇ൯സുലി൯, അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥിഉത്പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഡി .എച്ച്. . . എന്നിവയാണ്പ്രധാന അനബോളിക് ഹോ൪മോണുകൾ. അനബോളിസം( Anabolism) എന്നാൽ ചെറിയ ത൯മാത്രകളിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിനാവശ്യമായ വലിയ ഘടകങ്ങൾ നി൪മ്മിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്‍. ഉദാഹരണമായി, അമിനോ ആസിഡുകളിൽനിന്ന് പ്രോട്ടീ൯ ഉത്പ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അനബോളിസമാണ്‍. അനബോളിക് സ്റ്റിറോയിഡുകൾക്ക് ശരീരത്തിലെ മാംസപേശികളിലെ പ്രോട്ടീനിന്റെ അംശത്തെ കൂട്ടി അവയുടെ കാര്യക്ഷമത വ൪ദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. പ്രത്യേക വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്ത്, അവയോടൊപ്പം കൂടിയ അളവ് ഭക്ഷണവും കഴിച്ചാൽ മസിലുകളുടെ കാര്യക്ഷമത വ൪ദ്ധിപ്പിക്കാ൯ കഴിയും. ഇതിനു കുറച്ചു നാളുകൾ കഠിനമായി പ്രയത്നിക്കേണ്ടിവരും. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് മസിലുണ്ടാക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമാണ്യുവാക്കളെ അനബോളിക് സ്റ്റിറോയിഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാ൯ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിൽ സാധാരണയായുത്പ്പാദിപ്പികപ്പെടുന്ന ഹോ൪മോണുകൾ കൂടാതെ പുറത്തുനിന്നും ഈ വിഭാഗം അനബോളിക് സ്റ്റിറോയിഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മസിലുകളുടെ പ്രവ൪ത്തനശേഷി വ൪ദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്ഈ ദുരുപയോഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അനബോളിക് സ്റ്റിറോയിഡുകൾ കഴിക്കുന്നതുവഴി, ശരീരം സാധാരണയായുത്പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോ൪മോണിന്റെ അളവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഹോ൪മോൺ ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കുവാനിടയാകും. ഈ വിഭാഗം മരുന്നുകൾ ( ഹോ൪മോണുകൾ) സാധാരണയായി ഇവയുടെ അളവുകുറവുള്ള രോഗികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാ൯ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവയാണ്‍. നാഡ്രൊലോ (Nandrolone)എന്നത് പുരുഷമാരിലും സ്ത്രീകളിലും ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോ എന്ന ഹോമോണിന്റെ വിഘടനഫല( metabolite)മായുണ്ടാകുന്നതാണ്‍. മസി ഉണ്ടാക്കുക(muscle growth), വിശപ്പിനെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുക(appetite stimulant), ചുവന്ന രക്താണുക്ക( RBC, അസ്ഥിയുടെ സാന്ദ്രത( bone density) എന്നിവ കൂട്ടുക, തുടങ്ങിയവ ഇതിന്റെ നല്ല ഗുണങ്ങളാണ്‍. വ്ൃക്കയുടെ പ്രത്തനം തകരാറിലായ രോഗികളി ചുവന്ന രക്താണുക്ക വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഈ പ്രശ്നം മൂലം അനീമിയ ഉള്ളവക്ക് ഇത് മരുന്നായി ഇപയോഗിക്കാം. പ്രായമായ സ്ത്രീകളി പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്ന അസ്ഥിദ്രവിക്ക (osteoporosis) ലിനും ഇത് മരുന്നായി കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഗഭധാരണം തടയാനുള്ള മരുന്നായും(contraceptive), സ്തനാബുദത്തിനെതിരെയും(breast cancer), ഇതുപയോഗിക്കാം. കൌമാരക്കാരി വളച്ചാസംബന്ധമായ പ്രശ്ന( growth disorders)ങ്ങളുണ്ടെങ്കി അതു പരിഹരിക്കാനും ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട്. പക്ഷേ കായികതാരങ്ങളും, ശരീരംഫിറ്റ്ആക്കുവാ൯ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യുവജനങ്ങളും ഈ മരുന്നുകൾ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതാണ്വാസ്തവം. ഈ വിഭാഗം ഹോ൪മോണുകൾ ശരീരത്തിന്ആവശ്യമില്ലാതെ കഴിച്ചാൽ ശരീരത്തിൽ ഇവയുടെ അളവ് കൂടുന്നതു കാരണം പലതരത്തിലുള്ള ദോഷഫലങ്ങളും ഉണ്ടാകും. കരളിന്നീ൪വീക്കം, കാ൯സ൪, ഹ്ൃദയസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ,- ചെറിയവമുതൽ ഹ്ൃദയാഘാതവും പക്ഷാഘാതവും വരെ‌-, രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടൂതലാകുക, ശരീരത്തിൽ നീരുണ്ടാകുക,പുരുഷ൯മാരിൽ സ്ത്രൈണത കൂടുക, അനീമിയ, മുഖക്കുരു, എന്നിവയെല്ലാം ഈ വിഭാഗം മരുന്നുകളുടെ അനുബന്ധപ്രശ്നങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

യുവാക്കൾ വളരെ ആവേശത്തോടുകൂടീ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒന്നായി മാറികഴിഞ്ഞു മസിൽ പെരുപ്പിക്കാ൯ കഴിവുള്ള മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം. പക്ഷേ, ഇവയുടെ സ്ഥിരമായ ഉപയോഗം മൂലമുണ്ടാകാവുന്ന അനുബന്ധപ്രശ്നങ്ങൾ അറിഞ്ഞുവെയ്ക്കുകയും അവയ്ക്കെതിരെ എന്തുചെയ്താൽ മതിയാകും എന്ന് ഡോക്ടറോട് ആലോചിക്കേന്ടതും അത്യാവശ്യമാണ്‍.അനബോളിക് സ്റ്റിറോയിഡുകളാണ്ജിമ്മുകളിൽവേഗം മസിലുണ്ടാക്കിത്തരുന്നവഎന്ന നിലയിൽ യുവാക്കൾക്കായി കുറിച്ചുകൊടുക്കുന്നത്. അനബോളിക് എന്ന വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ ബിൽഡ് അപ് (build up) എന്നാണ്‍. പ്രോട്ടീനുകളുടെ ഉത്പാദനം വ൪ദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്ഈ വിഭാഗം സ്റ്റിറോയ്ഡുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. പക്ഷേ, മസിലുകൾ പെരുപ്പിക്കാനായി തുട൪ച്ചയായി ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നീതികരിക്കാ൯ പറ്റുന്നതല്ല, മാത്രവുമല്ല, ദുരുപയോഗവുമാണ്‍.

അനബോളിക് സ്റ്റിറോയ്ഡുകളുടെ തുട൪ച്ചയായ ഉപയോഗം കരളിലെ പ്രവ൪ത്തനങ്ങളിൽ പ്രകടമായ മാറ്റം വരുത്തും. ഇവ കരളിൽ കാ൯സറുണ്ടാക്കുമെന്നു പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. ഇവയുടെ ഉപയോഗം യുവാക്കളുടെ പുരുഷത്വത്തെ ബാധിക്കും (erectile dysfunction). ബീജോത്പാദനത്തെ തടസ്സപ്പെറ്റുത്തുക എന്നത് അനുബന്ധപ്രശ്നങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്‍.

20 വയസ്സായ മക ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിന്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ച ഒരമ്മയ്ക്ക് മോഡലിങ്ങ് മത്സരത്തിന്‍ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരുന്ന തന്റെ മക ഒരു വഷമായി സ്റ്റിറോയ്ഡ്സ്സ് ഉപയോഗിച്ചുവന്നിരുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്താനാ‍യി. വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറിമാറി വന്നിരുന്ന അവന്റെ മൂഡു മാറ്റത്തെപ്പറ്റിയും ഡോക്ട അമ്മയ്ക്ക് വിശദീകരണം കൊടുത്തു. സ്റ്റിറോയ്ഡിന്റെ സ്ഥിരമായ ദുരുപയോഗം, ശരീരത്തി സാധാരണയായി നടക്കുന്ന ഹോമോ വ്യവസ്ഥയെ തകിടം മറിക്കും. മരുന്നിന്റെ അളവി(Dose) നനുസരിച്ച് നിരാശയോ(Depression), പേടിയോ(phobia), ഭ്രാന്തമായ ആവേശമോ( mania), അസാധാരണമായ മൂഡ് മാറ്റങ്ങളോ(mood swings) ഒക്കെയായി ഇവ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടേക്കാം.

സ്റ്റാനോസൊലോ (Stanozolol) എന്ന മരുന്ന് എന്തിനാണ്‍ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന യുവാക്കളുടെ എണ്ണം കൂടിവരുന്നു. ഡോക്ടറിന്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷ ഇല്ലാതെ ഈ മരുന്നും അമിതമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. മസിലുപെരുപ്പിക്കാനും, കായികശേഷി വദ്ധിപ്പിക്കാനുമാണ്‍ ഈ ദുരുപയോഗം.

4 comments:

ലീന said...

read the new post, thanq.

രാജേഷ്‌ ചിത്തിര said...

thanks for this effort...

very informative post!

ലീന said...

thanq rajesh... keep the spirit of appreciation

dani said...

Fine, Congrats !!